Sponsors

75 Jaar Slekker Boys te Slek-Echt. Een Echte(r) amateurclub.

1 maart 2021 15:45


Op 1 maart 2021 is het 75 jaar geleden dat de voetbalclub Slekker Boys werd opgericht. Ja, een memorabele periode waarin in alle geledingen van pupillen, junioren, senioren, meisjes, dames en veteranen de gelegenheid geboden werd om in verenigingsverband de mooie voetbalsport te beoefenen. Uiteraard ging dit gepaard met diepte en hoogtepunten. Om hierbij te noemen, een degradatie is maar een schijntje als dieptepunt ten opzichte van het overlijden van een trouw lid, supporter, vrijwilliger, sponsor of zo maar een goede bekende uit onze gemeenschap. Betreft dit dan ook nog een jonger iemand dan maakt dit alles het nog veel erger. Hoogtepunten dan, die waren er gelukkig ook genoeg. Om er enkele uit te lichten: de vele kampioenschappen, het vieren van de bestaansjubileums, maar vooral toch het over deze lange periode in stand houden van de vereniging in onze kleine gemeenschap. Steeds weer waren er mensen bereid om de schouders er onder te zetten en de benodigde taken en werkzaamheden te vervullen binnen de vereniging. Maar ook van buitenaf ondervond de vereniging veel steun op allerlei gebied denkende aan de sponsoren en de ondernemers die vaker hun diensten en materialen aanboden. Maar ook de eigen leden en de vele vrijwilligers van buiten de vereniging mogen wij beslist niet vergeten. Steeds maar weer stonden er mensen klaar om bij te springen of te helpen. De dank hiervoor zullen al die mensen best wel eens gekregen hebben maar bij dit jubileum mogen we evengoed nog eens onze dank en trots tonen, dat wij in deze lange tijdsspanne van 75 jaar zulke mensen gehad hebben en nog hebben. Dank je wel allemaal en hulde hiervoor. Maar momenteel is er geen tijd en plaats voor 'hulde' namelijk zoals we allemaal ervaren, Corona-Covid-19 trekt een dikke streep door in feite " ALLES ". Vanaf vorig seizoen was er al een commissie gevormd om van dit 75 jarig bestaan een mooi jubileumfeest te maken maar helaas, het mag niet zo zijn. Onze bedoeling is nu om in het kort even stil te staan bij dit toch wel uitzonderlijk jubileum om er dan hopelijk in betere tijden uitgebreid op terug te komen. Wie het weet mag het zeggen.

Broer_2_20210221_094105.jpg

 

Een terugblik.                                                                                                                                                                                  Het was 1946 vlak na de 2e wereldoorlog met alle ellende vandien in een periode van wederopbouw. De mensen waren het zat en zochten naar ontspanning zo ook op de Slek. In die tijd bestonden de inwoners voornamelijk uit boeren, 'pannenkletsers' en mijnwerkers. Veelal hadden die bewoners aan huis nog wat land en een kleine veestapel. Slekker Boys zag in feite het licht ondergronds op staatsmijn Maurits in een 'koeltreintje' alwaar de eerste beraadslagingen plaatsvonden. En jawel hoor, Slekker Boys werd aldaar geboren. Al snel werd een eerste wedstrijd gespeeld, met een veewagen toog men naar Roosteren om te gaan voetballen. De outfit was bij enkele spelers nog niet geheel compleet zodat zij speelden op akkerschoenen en met dichtgeknoopte onderbroek. De trui's werden gekocht in Maaseik en die waren door een paar enthousiastelingen de grens over gesmokkeld waarbij de een vijf en de ander zes trui's over elkaar aangetrokken had. De keeperstrui was een breiwerk van een vlijtige huisvrouw met voorop de naam Slekker Boys. De start was moeilijk, de club verkreeg geen toelating tot de voetbalbond, waarbij men op meerdere plaatsen steun zocht, maar niks mocht baten. De destijds niet geringe invloed van de pastoor van Pey, Patricius Cramer , gaf uiteindelijk de doorslag. In zijn schrijven aan de Ned. Voetbal Bond stelde hij o.m., Ik heb natuurlijk niets te zeggen, doch zou voor toelating van Slek willen adviseeren. Rios lijdt er immers helemaal niet onder, het zijn allemaal 'homines rari', * bijzondere mensen.* De Boys konden zich nu gaan opmaken voor competitievoetbal. In eigen beheer werd er a/d Hoogstraat een speelveld aangelegd en ingezaaid op de van een boer gepachte grond. Schijnbaar claimde een andere Slekker landbouwer zijn rechten op dit perceel en ploegde brutaalweg op een nacht het pas ingezaaide speelveld weer om. De nood was nu hoog maar gelukkig verleende de NVB dispensatie om een 'niet aan de eisen voldoende' speelveld nabij Hoeve de Horst te gaan gebruiken. Dit dan voor één seizoen met twee competitie spelende elftallen. Daarna werd er a/d Rijksweg Zd. op gepachte grond van Hoeve de Horst in eigen beheer een nieuw speelveld aangelegd hetwelk dienst deed tot 1952. Pacht kon men niet betalen in plaats daarvan werden er door de leden werkzaamheden verricht voor de boer. Bij dit veld was net als nabij de Horst geen kleedlokaal. Omkleden deed men thuis of in het café/ clublokaal van Sjiér Houben gelegen a/d Hoogstraat (het latere café Knoben) In 1950 openden Drik en Antje-Jennissen hun nieuwbouw café eveneens gelegen a/d Hoogstraat (het huidige Slekkerhoes) en werd aldaar het clublokaal van Slekker Boys gevestigd. In 1952 volgde een terugverhuizing van het speelveld naar de Hoogstraat, ja naar de plaats van het destijds omgeploegde speelveld. Dit was de plaats van het huidige sportcomplex dus pal tegenover het café/clublokaal. Daar was wederom in eigen beheer een nieuw speelveld aangelegd dat ditmaal intakt bleef. Bij dit veld was geen kleedgelegenheid en alles gebeurde vanuit het tegenover gelegen café/clublokaal bij Drik en Antje. Er waren spelers die van huis uit naar de wedstrijd bleven gaan in  sportkleding en op de voetbalschoenen, maar men kon zich ook in het clublokaal omkleden. Eigen spelers deden dit in de woonkamer, de tegenstander in een achterkamertje en de scheidsrechter boven op de slaapkamer. Wassen, gezamenlijk buiten 'in de vaart' uit het kommetje met koud pompwater. Aan de Hoogstraat lagen destijds vier café,s, daarom kan men zich nu makkelijk voorstellen dat bij een gewonnen wedstrijd wat later in de avond nog een aantal sportievelingen op voetbalschoenen het dorp onveilig maakten, het zij hun vergeven. Sportief ging het wel goed met de vereniging met als hoogtepunt in seizoen '57/'58 een kampioenschap met promotie naar de 3e kl. KNVB. Vijf seizoenen kon Slekker Boys het bolwerken in deze klasse waarbij de derby's tegen RIOS 31 en EVV hoogtepunten waren. In seizoen '65/'66 kwam er een eerste kleedgelegenheid bij het speelveld, dit dus na 20 jaar. Van de gemeente verkreeg men een verlaten noodwoning eveneens gelegen a/d Hoogstraat nl 'in de deemkoul'. Wel zelf afbreken, verplaatsen en weer opbouwen. Inderdaad, een noodvoorziening zonder verwarming en een enkele waterkraan maar Slekker Boys was er blij mee. Na inrichting kon men zich nu hierin omkleden, het wassen gebeurde hierbij toch nog buiten uit dezelfde kommetjes. Vroeger lukte het in een dorp maar moeilijk om jeugdelftallen, -ja het waren allemaal 'elftallen'-, op de been te houden, een probleem dat we gemakshalve maar toeschuiven naar de vele gezinnen met een beetje land en een kleine veestapel. Hun kroost werd vaker bij wedstrijden thuis gehouden, werk ging immers voor het voetbal. Begin zestiger jaren kwam het jeugdvoetbal eigenlijk pas goed op gang. Het dorp Slek ging ook veranderen, er werden nieuwe straten aangelegd en nieuwe huizen gebouwd wat ook weer een groei in de vereniging teweeg bracht. Begin zeventiger jaren speelden er acht elftallen competitie op één speelveld met een veel te kleine oefenhoek en een niet aan de eisen voldoende kleedgelegenheid. Het speelveld lag midden in de kern en de gronden waren al aangekocht door de gemeente. Bekeken werd om een nieuw sportkomplex te realiseren buiten de kern Slek maar dit werd te duur bevonden. Slekker Boys zag de bui al hangen, in Echt zelf was de gemeente bezig met de realisatie van een groot sportkomplex ' In de Bandert ', dus verkassen hiernaar toe kon een optie zijn. Maar voor Slekker Boys voelde wegtrekken uit het dorp als een doodsteek, dus dat nooit. Buiten de kern werden door de vereniging weer gronden gepacht om weer in eigen beheer opnieuw te kunnen beginnen als het speelveld zou moeten wijken voor woningbouw. Zover kwam het gelukkig niet, de gemeente kwam tot de overtuiging dat Slekker Boys de Slek niet zou verlaten en de club mocht er blijven. Er was nog plaats voor een tweede speelveld en een ruimere oefenhoek. Ook werd er een nieuw clubgebouw gerealiseerd, dit in eigen beheer maar wel mede gesubsidueerd door de overheid. De off. opening hiervan vond plaats op 10 okt. 1976. In 1979 waren de beide speelvelden en de nieuwe oefenhoek klaar voor gebruik. Getraind werd er in het verleden onder in feite een 'noodverlichting' op de te kleine oefenhoek die nu was komen te vervallen. De knoop werd doorgehakt voor de aanschaf van een lichtinstallatie die in één project beide speelvelden en de oefenhoek zou kunnen verlichten en aldus geschiedde. Wel zelf bekostigen en dit zonder subsidie, financieel een zware dobber. Slekker Boys had nog geen verenigingskantine, een heikel punt met het clublokaal aan de overkant. Men besloot nu om elk jaar een groot tentfeest te organiseren met de 'Orgineler Tiroler Spatzen' telkens als grote trekker, voorwaar geen slecht idee dat vele jaren stand hield. Ook werden er vele kienavonden georganiseerd, om de week te houden in het clublokaal. In 1978 kwam er in de vereniging een nieuwe tak van sport bij, namelijk het dames en meisjesvoetbal. De naamgevers van vroeger hadden dit niet kunnen bevroeden anders hadden ze wellicht voor een andere naam gekozen als Slekker Boys. Inmiddels is dit dames- en meisjesvoetbal al meer dan 40 jaar onafgebroken in stand gehouden. In bepaalde periodes werd zelfs met twee dames en één meisjesteam kompetitie gespeeld. Ga er maar aanstaan met al die meiden. (Vrouwenvoetbal noemt men het tegenwoordig) Gestaag groeide de vereniging verder op een mooie sportaccommodatie. In het milleniumjaar 2000 werd besloten om over te gaan tot de bouw van een verenigingskantine. Slekker Boys was veruit de enigste vereniging in Limburg zonder kantine. Gebouwd werd er wederom in eigen beheer, ditmaal verkreeg men op deze bouw geen subsidie. Op 24 nov. 2000 werd deze kantine in gebruik genomen hetgeen voor het clubgebeuren een hele vooruitgang betekende. Men ging er vanuit dat met een goed 'pro deo' beheer de kosten terug verdiend konden worden. Het pro deo werken en spelen vóór en in de vereniging is altijd een sterk punt gebleven, iets waarvan Slekker Boys als kleine gemeenschap nooit spijt heeft gehad. Betalingen blijven buiten beschouwing, dan maar een toontje lager fluiten in een goede verenigingssfeer.                                                                            Door al dit pro deo werk met daarbij genomen de kantine-inkomsten, de contributies en de sponsor-inkomsten kreeg de vereniging financieel weer wat lucht zodat de tentfeesten en het kienen kwamen te vervallen. Alleen het organiseren v/d jaarlijkse rommelmarkt, voortaan te houden rondom de kantine, kreeg telkenjare een vervolg. Resumerend mogen we stellen dat Slekker Boys vooral in de laatste decennia's een grote groei heeft doorgemaakt vooral bij de jongere jeugdteams. Als wij eens argwanend om ons heen kijken mogen we vaststellen dat we er nog altijd goed voor staan. Zonder persoonlijk te worden willen we tot U allen nogmaals zeggen, dank U wel en hulde voor het in stand houden van voetbalvereniging Slekker Boys.

Broer_20210220_093857.jpg

Tot besluit.                                                                                                                                                                Hoe staan we er momenteel voor : Bij de start van het huidige seizoen telde Slekker Boys totaal 469 leden waarvan 298 heren, 57 dames en 114 jeugdleden. Er zijn voldoende bestuursleden, gevormd uit een mix van iets gevorderd, jeugdig en een tweetal dames, met de opmerking: op de laatstelijk (online) gehouden A.L.V. zijn twee jonge selectiespelers toegetreden. Er spelen vier senioren- en één vrouwenelftal in competitie. Verder speelt er ook nog een veteranen-elftal buiten competitieverband. Dan de jeugd, er spelen 9 juniorenteams in competitie, sportief gezien gaat het eigenlijk dus goed. Het 1e elftal speelt al jaren in de 5e kl KNVB., momenteel met een jeugdig elftal en niet onverdienstelijk. Ze staan vanaf de start in sept. al maanden ongeslagen boven aan met vier overwinningen, dit ook mede door Corona. De laatste wedstrijd werd gespeeld op 11 okt. 2020, zo jammer dat Corona alle deuren in het amateurvoetbal voorlopig dicht houdt, met alle gevolgen vandien.  Vorig seizoen werd de competitie door dit rot virus ook al voortijdig beeindigd. De gevolgen van Corona zijn financieel en sportief nu al duidelijk voelbaar. Het is niet alleen het gemis aan inkomsten maar er is ook al een terugloop in het ledental, dit voornamelijk bij de junioren. In het verleden was het wel eens moeilijk om voor een bepaalde leeftijdsgroep genoeg spelers te krijgen en kon er geen team gevormd worden. Daardoor stopten er wel eens spelers of gingen naar een andere vereniging. Vaker is er om die reden wel eens een samenwerkingsverband aangegaan met één v/d buurtclubs maar zo'n optie is vaak ook moeilijk. Momenteel mag enkel de jeugd nog een beetje sporten met voor de jongere jeugd mogelijk een onderling wedstrijdje. Kleedlokalen en kantine moeten dicht blijven. Alle andere activiteiten zijn door Corona verboden, het is gewoon niet meer leuk en 'passie en plezier' is verre van, hetwelk de jongeren in de verleiding brengt om iets anders te zoeken, zo jammer allemaal. Met de leiding bij de jeugd is het ook vaker passen en meten maar het lukt nog mede ook door een beroep te doen op de medewerking van een aantal ouders die dit over het algemeen met liefde doen. Verder zijn er nog vele commissie's benoemd om alle taken uit te voeren maar dit staat door Corona ook op een laag pitje. Toch mogen wij ons nog gelukkig prijzen met al die samenwerking. Zo bestaat er o.a. een werkgroep van meest wat oudere leden om de accommodatie te verzorgen en alles speelklaar te houden. Een jongere groep nam de taak op zich om na 20 jaar de kantine wat op te pimpen met rigoreuze plannen. Zij kregen de rem erop van wat oudere leden om ook nog iets van 'nostalgie' te bewaren. Corona zette deze werkzaamheden ook stop want de kantine is verboden terrein. Daar kunnen enkele ouderen, die na wat onderhoudswerkzaamheden in de kantine achter een bakkie leut zaten, over meepraten. Na gedane arbeid is het goed rusten zegt men weleens maar niet voor deze fanaten. Hun rust werd flink verstoord door een dienstdoende BOA met de vraag: Weten jullie niet dat jullie in overtreding zijn en een boete van 95,- euro per persoon riskeren? Ja daag, maar snel wegwezen en dat is momenteel ook Nederland.                                                                                                                                          Niemand had een jaar geleden kunnen voorspellen dat het Corona-Covid-19 virus wereldwijd zoveel beperkingen en schade zou kunnen aanrichten, onvoorspelbaar, maar ja het is eenmaal zo. Het is wachten op betere tijden, in het besef van wat de meerwaarde van samen sporten met 'passie en plezier' betekend. Hopelijk brengt de wereldwijde vaccinatie in deze snel een oplossing. Gegroet allemaal, blijf gezond en laat ons met zijn allen er voor zorgen dat Slekker Boys mede gezond blijft.                                                                                          Bestuur vv Slekker Boys.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!