Sponsors

WBTR per 1 juli

6 juli 2021 21:45


Per 1 juli is de WBTR in werking getreden. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.

Afgelopen maanden heeft het bestuur de wet stap voor stap geanalyseerd, besproken en daar waar nodig processen of procedures aangepast opdat we per 1 juli daadwerkelijk klaar waren voor deze nieuwe wet. Voor het overgrote deel betreft het maatregelen en afspraken die er al lagen maar hier en daar niet duidelijk genoeg waren beschreven. Denk aan afspraken op het gebied van offertes aanvragen voor de grotere investeringen of afspraken over het nemen van besluiten als er een of meerdere bestuursleden niet aanwezig zijn bij een vergadering.

Dit proces hebben we doorlopen aan de hand van een stappenplan dat beschikbaar is gesteld via www.wbtr.nl . Het stappenplan en de bijbehorende acties zijn op verzoek beschikbaar voor onze leden via  secretariaat@slekkerboys.nl . Een aantal van deze maatregelen zullen terug te vinden zijn in het nieuwe huishoudelijke reglement dat de eerstvolgende ALV (Algemene LedenVergadering) aan onze leden zal worden aangeboden voor akkoord. Vragen kunnen ook gesteld worden tijdens het maandelijkse inloopspreekuur van het Dagelijks Bestuur. Iedere eerste maandag van de maand. Wel eerst even aanmelden via secretariaat@slekkerboys.nl .

het bestuur

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!