Cookie beleid Slekker Boys

De website van Slekker Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Bestuur Algemeen

Doelstellingen Algemeen Bestuur

Leidinggeven aan de gehele vereniging, binnen de bevoegdheden van de statuten en gedelegeerd door de ALV. Zij draagt er zorg voor dat de sport (zowel prestatief als recreatief) kan worden beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt beoefend en uitgedragen. Het bestuur laat zich adviseren door de verschillende commissies.

 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

DAGELIJKS BESTUUR

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Hieronder vallen de volgende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

 • Opstellen, bewaken en uitdragen van missie en visie van de vereniging.
 • Verantwoordelijk voor de inrichting van de organisatiestructuur.
 • Aansturing en delegeren taken aan commissies/benoemen commissieleiders.
 • Bepaald het verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en commissies.
 • Laat zich periodiek informeren door de vertegenwoordigers van de commissies.
 • Externe contacten zoals naar gemeentelijke instanties en de KNVB.
 • Het dagelijks bestuur wordt door minimaal 1 persoon vertegenwoordigd bij de thuis- en uitwedstrijden van het 1e elftal. Bij verhindering van het gehele dagelijks bestuur wordt voor vervanging vanuit het algemeen bestuur gezorgd.
 • Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties.
 • Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen.
 • Zorg dragen voor informatie en communicatie vanuit het bestuur naar en van de leden.

 

VOORZITTER

 • Leidinggeven aan en toezicht houden op het verenigingsleven.
 • De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden.
 • Officieel woordvoerder van de vereniging.

 

SECRETARIS

 • Fungeren als (digitaal) postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
 • De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.
 • Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de ALV en periodieke bestuursvergaderingen en notuleren.
 • Zorg dragen voor opvolging van acties en openstaande agendapunten uit de ALV en bestuursvergaderingen.
 • Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.
 • Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
 • Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar. Stukken verzamelen voor en samenstellen van het jaarverslag.
 • Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel.

 

PENNINGMEESTER

 • Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.
 • Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging.
 • De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen.
 • Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging.
 • Verslag uitbrengen op de ALV van het gevoerde financiële beleid over het afgelopen verenigingsjaar.
 • Financiële raming komend jaar.
 • De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken.
 • Belast (al dan niet via een derde) met de volledige ledenadministratie van de vereniging, alsmede met de hieruit voortvloeiende activiteiten inzake jubilea van leden.

 

ALGEMEEN BESTUUR

Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met bestuursleden die de commissies vertegenwoordigen en de vrijwilligerscoördinator.

 

VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR

 • Bepaald in samenspraak met de overige commissieleden het beleid van de vrijwilligerscommissie.
 • Werving en plaatsing vrijwilligers.
 • Ondersteunen en begeleiding vrijwilligers in samenspraak met de commissies.
 • Het stimuleren van deskundigheidsbevordering.
 • Het schrijven en uitzetten van vrijwilligersbeleid.
 • Het maken van afspraken en opvolgen van regels en wetgeving.
 • Communicatie op het gebied van vrijwilligers(beleid).

 

VERTEGENWOORDIGERS COMMISSIES

 • Schakel tussen bestuur en commissies.
 • Terugkoppeling commissie-activiteiten aan het bestuur.
 • Centraal aanspreekpunt voor commissie.
 • Initieert en delegeert taken binnen commissie.
 • (Laten) opstellen meerjarenplan en detailplan komend jaar.

 

Samenstelling

 • Momenteel bestaat het bestuur uit negen personen. Overeenkomstig de statuten worden bestuursleden gekozen door de ALV voor telkens een termijn van drie jaar.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!