Cookie beleid Slekker Boys

De website van Slekker Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Kascommissie

Doelstellingen Kascommissie

 • De kascommissie controleert de boekhouding en de jaarrekening van de vereniging;
 • Naast de controle op de cijfers informeert zij zich over het gevoerde financiële beleid, vraagt wie de rekeningen betaalt, vraagt wie het contante geld beheert en kijkt wie welke andere taken uitvoert op het gebied van financiën.

Is de eindbalans van het vorige boekjaar gelijk aan de beginbalans van het daaropvolgende boekjaar? Is het resultaat over het boekjaar juist berekend? Is de balans in evenwicht?

 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Taken

 • Controle Financieel verslag: De commissie moet vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is. „Toereikend‟ houdt zoveel in als: niet te veel – niet te weinig – toegankelijk. „Correct‟ wil zeggen: juist, volledig en actueel. Het financieel verslag moet een zodanige vorm en inhoud hebben, dat de leden adequaat geïnformeerd worden over het in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid en daarover een oordeel kunnen geven;
 • Naleving wettelijke en andere bepalingen: Als de vereniging wettelijke bepalingen niet heeft nageleefd, zal het financieel verslag ook vaak niet volledig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de naleving van belastingverplichtingen, zoals het inhouden van sociale lasten op betaalde lonen of over het afdragen van omzetbelasting over ontvangen sponsorgelden. Als de vereniging dergelijke verplichtingen niet of niet goed naleeft, is het financieel verslag dus ook niet correct;
 • Risico’s voor de vereniging: Doordat de commissie inzicht heeft in de gehele administratie van de vereniging, kan zij ook risico’s signaleren. Denk aan het ontbreken van een brand- en inboedelverzekering voor het clubhuis van de vereniging of aan de aanwezigheid van (te) grote hoeveelheden contant geld. In dat geval zal het minder snel worden ontdekt als een penningmeester gelden aan de verenigingskas onttrekt voor eigen gebruik. Bovendien loopt de vereniging het risico van diefstal en verlies bij brand.

Bevoegdheden

 • Inzage in alle stukken welke nodig zijn om de commissietaken uit te kunnen voeren;
 • Verslag uitbrengen aan de ALV en de leden adviseren over decharge voor de penningmeester en het bestuur over het afgelopen boekjaar;

 

Verantwoordelijkheden

 • Controleren van de financiële administratie, al dan niet steekproefsgewijs;
 • Vaststellen dat de administratie verzorgd en overzichtelijk is;

Samenstelling

Statuten Artikel 12

 1. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit drie leden en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur;
 2. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.

Wat is nodig van het bestuur?

Statuten Artikel 12

 • Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
 • Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.

 

8 Tips voor de Kascommissie

(http://www.vvewijzer.nl/vve-blog/8-tips-voor-de-kascommissie/)  

 1. Lees het gratis e-book De Kascommissie Wijzer;
 2. Voer de controle uit aan de hand van een checklist;
 3. Zorg dat je van de balansposten de specificaties hebt;
 4. Zorg dat je over het volledige grootboek beschikt. Hierin staan alle boekingen, onderverdeeld per grootboekrekening;
 5. Vergelijk de jaarcijfers met de begroting en de cijfers van voorgaande jaren;
 6. Laat je adviseren door je voorganger;
 7. Vorm een dossier met onder andere de splitsingsakte, het modelreglement, het huishoudelijk reglement,  De Kascommissie Wijzer, de checklist en de jaarstukken. Iedere volgende kascommissie heeft dan een goed uitgangspunt voor de controle;
 8. Wacht niet te lang met het aanvangen van de controle. Tijdige controle geeft het bestuur de gelegenheid om de eventuele correcties te verwerken en tijdig een vergadering uit te schrijven. Reageer op een positieve manier! Beperk je tot de feiten en doe aanbevelingen over de mogelijkheden tot verbetering.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!